Cenovnik

KLASIFIKACIJA USLUGA

CENA (RSD)

BODOVI

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA:

Kompozitni ispun PRVA i PETA klasa (bela plomba):

2000.00

17.00

Amalgamski ispun (plomba):

3000.00

25.00

Glasjonomer ispun (plomba):

2000.00

15.00

Kompozitni ispun MOD (velika bela plomba):

3000.00

25.00

Kompozitna nadogradnja sa kočićem:

6000.00

50.00

Endodontski tretman (lečenje zuba)

2000.00

15.00

Vitalna ekstirpacija:

3000.00

25.00

Mortalna ekstirpacija:

2000.00

15.00

Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe:

2000.00

15.00

Aplikacija leka:

3000.00

15.00

Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba:

2000.00

17.00

Obrada parodontalnog džepa:

2000.00

15.00

Splint:

3600.00

30.00

ESTETSKA STOMATOLOGIJA:

Lasersko beljenje:

23000.00

190.00

Kucno beljenje:

12000.00

100.00

Beljenje avitalnog zuba:

3000.00

25.00

Kompozitne fasete:

4000.00

33.00

Keramičke fasete (viniri):

26500.00

220.00

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA:

Ugradnja implantata:

Zavisi od tipa implanta

Ekstrakcija zuba (vadjenje zuba):

2500.00

20.00

Hiruška ekstrakcija zuba:

5000.00

40.00

Hirurška ekstrakcija umnjaka:

12000.00

100.00

Hiruško oslobađanje impaktiranog očnjaka sa breketom:

18000.00

150.00

Nivelacija alveolarnog grebena po segmentu:

6000.00

50.00

MWO režanj operacija po zubu:

6000.00

50.00

Incizija abscesa:

2000.00

15.00

Apikotomija:

12000.00

100.00

Frenektomija:

7200.00

60.00

Gingivektomija:

6000.00

50.00

Cistektomija:

24000.00

200.00

STOMATOLOŠKA PROTETIKA:

Fiksna protetika

Metalokeramička kruna:

12000.00

100.00

Cirkonijum Bezmetalna keramička kruna:

26500.00

220.00

Metalokeramička kruna na implantu:

21000.00 - 33500.00

175.00 - 280.00

Bezmetalna keramička kruna na implantu: - full cirkon abutment

26500.00 - 42000.00

220.00 - 350.00

Keramička nadogradnja:

7200.00

60.00

Privremena kruna:

600.00 - 2400.00

5-20

Mobilna protetika

Totalna proteza:

33000.00

270.00

Parcijalna akrilatna proteza:

31000.00

255.00

Wisil parcijalna skeletirana proteza:

48000.00

390.00

Wisil parcijalna skeletirana proteza sa atecmenima:

60000.00

500.00

Reparatura proteze:

1500.00

12.00

Ubacivanje zuba u protezu:

1500.00

12.00

Dodavanje kukice u protezu:

1500.00

12.00

Akrilatna ojačana proteza

36000.00

300.00

Akrilatna proteza na mini implantima:

36000.00

300.00

Totalna proteza sa mini implantatima u gornjoj vilici:

114000.00

950.00

Totalna proteza sa mini implantatima u donjoj vilici:

138000.00

1150.00

Dečija i preventivna stomatologija:

Uklanjanje mekih naslaga:

1500.00

12.00

Zalivanje fisura:

1500.00

12.00

Ekstrakcija mlečnog zuba:

2000.00

15.00

1 BOD = 1 €